Redira

Anderstalige trajecten

Werken met verschillende culturele achtergronden

Voor een optimale resultaat van re-integratie van een werknemer is het van belang dat er goede communicatie is tussen werknemer en de re-integratieadviseur. Doordat we het traject in meerdere talen aanbieden, werkt dit bevorderlijk voor de re-integratie.

Uit onze jarenlange ervaring is het gebleken dat het koppelen van een re-integratieadviseur die dezelfde taal en/of cultuur deelt met de werknemer, de re-integratie van de betreffende werknemer bevordert. Tevens worden er kosten bespaard doordat u geen tolk hoeft in te huren. Wij bieden vanuit Redira re-integratieadviseurs aan die de volgende talen machtig zijn:

  ✔️ Engels

  ✔️ Spaans

  ✔️ Turks

  ✔️ Pools

De re-integratietrajecten

We bieden verschillende re-integratietrajecten aan in een andere taal. 

Onze re-integratieadviseurs hebben een interculturele achtergrond en hebben daar sterke affiniteit mee. Zij hebben ruime ervaring met het motiveren en begeleiden van werknemers naar passend werk in verschillende trajecten.

De re-integratieadviseurs bezoeken de werknemer thuis om de verbale- en non-verbale communicatie te optimaliseren. Een werknemer voelt zich meer op zijn/haar gemak in een thuisomgeving en dit zorgt voor een vertrouwensband tussen de werknemer en re-integratieadviseur. Het creëert vertrouwen, zelfherkenning in identiteit en biedt uiteindelijk een meerwaarde in een traject wat leidt tot positieve re-integratie resultaten.

Het verschil tussen Nederlandse en anderstalige trajecten

De kaders waarin het traject zich afspeelt, zijn gelijk aan andere trajecten en gelden voor alle werknemers. De invulling van het traject, die voor een grote gedeelte bestaat uit communicatie met de werknemer, kan worden aangepast aan de werknemers met een interculturele achtergrond.

Om het re-integratieproces succesvol te kunnen doorlopen is het van belang dat de werknemers begrijpen wat re-integratie inhoudt. De vertaalslag naar de moedertaal maakt dat werknemers betrokken worden bij de eigen re-integratie en snappen wat het doel is. Onze re-integratieadviseurs zijn gespecialiseerd om de werknemers in staat te stellen de richtlijnen binnen de Wet verbetering poortwachter te begrijpen en hiertoe te handelen. Het belang van het vinden en accepteren van een nieuwe baan wordt hierbij benadrukt.

 

Optimale communicatie

Steeds meer bedrijven en organisaties zien in dat culturele diversiteit vraagt om culturele competenties. De meest opvallende factoren die de re-integratie belemmeren zijn miscommunicatie, gebrek aan loopbaanperspectief en eventuele vooroordelen van de adviseur. Bevorderende factoren zijn begrip en waardering vanuit de begeleiding, goede (interculturele) communicatie, voorlichting aan werknemers rondom arbeid en gezondheid bij interculturele werknemers.

Het uitgangspunt is dat de effectiviteit van de communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden voor een belangrijk deel afhankelijk is van de kennis die ze hebben van hun wederzijdse culturen. Bij veel problematische verzuim- en re-integratiesituaties speelt cultuur een bepalende rol. De meerwaarde die wij vanuit Redira kunnen bieden is dat wij iets kunnen veranderen aan de situatie.

 

Waarom Redira?

Redira is een re-integratiebureau gericht op Nederlandse normen, maar met extra kennis over interculturele achtergronden. Het inspelen op verwachtingspatronen van mensen uit interculturele achtergronden vraagt om de juiste benadering. Diversiteit is hierbij onze kracht die leidt tot meer begrip en vertrouwen.

Bekijk ook:

Meer informatie over anderstalige re-integratietrajecten?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.