Redira

Outplacement

Op zoek naar een passende baan

Wanneer een organisatie (gedwongen) afscheid moet nemen van een werknemer, dan is dat erg vervelend. Werknemer kan via een outplacementtraject aan een passende baan worden geholpen.

Het outplacementtraject start met het trajectplan dat wordt opgesteld na inventarisatie van de wensen van werkgever en werknemer. Een outplacementtraject kan worden ingezet bij:

  • Beëindiging van een arbeidscontract
  • (Gedwongen) reorganisatie

 

Voor begeleiding van een kandidaat binnen het outplacementtraject kan er worden gekozen voor twee soorten trajecten, namelijk Kickstart-traject en Regulier-traject. De kandidaat wordt dan begeleid bij het optimaliseren van sollicitatievaardigheden en -instrumenten, waardoor de kans op het vinden van werk voor uw werknemer wordt vergroot.

We werken landelijk en altijd met één vast aanspreekpunt per traject. Deze is eindverantwoordelijk voor de begeleiding. Daarnaast is er praktische ondersteuning door de jobhunter (bij het reguliere traject). 

Het outplacementtraject is ook mogelijk voor anderstaligen.

Kickstart-traject

Duur: 2 maanden

Doelgroep: Kandidaat met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. De kandidaat beschikt reeds over sollicitatievaardigheden en is in staat volledig zelfstandig te solliciteren

Doel: Kandidaat in een korte tijd op weg helpen naar werk, activeren

Begeleiding: Gericht op het optimaliseren van de sollicitatievaardigheden en –instrumenten van de kandidaat.
De begeleiding bestaat uit: 

  • Optimaliseren cv
  • Optimaliseren sollicitatiebrieven en tips
  • Korte sollicitatietraining
  • Netwerk in kaart brengen
  • Presentatievaardigheden en tips
  • Competentietest/persoonlijkheidstest naar behoefte
  • Gebruik social media 
  • Thuiswerkopdrachten

 

Regulier-traject

Duur: 6 maanden, indien gewenst verlenging mogelijk

Doelgroep: Alle kandidaten

Doel: Kandidaat intensief begeleiden bij het realiseren van de benodigde sollicitatie-instrumenten, ontwikkeling van sollicitatievaardigheden en ondersteuning bij het solliciteren

Begeleiding: Persoonlijke en telefonische begeleiding. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van het niveau van de kandidaat. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van goede sollicitatievaardigheden en activering van de kandidaat. Het programma wordt samen met de coach samengesteld en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

• Realiseren cv
• Realiseren persoonlijke sollicitatiebrieven
• Uitgebreide sollicitatietraining
• Netwerk in kaart brengen
• Presentatievaardigheden
• Competentietest/persoonlijkheidstest
• Computertraining
• Training digitaal solliciteren
• Extra begeleiding door Jobhunter: wekelijks meezoeken naar passende vacatures en werkgevers
• Thuiswerkopdrachten

Bekijk ook:

Wilt u meer weten over een outplacement traject?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact op. Wil je ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.